Lĩnh vực ngành nghề

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:

0987 61 90 91 - 0982 253 442

Kỹ Thuật

yahoo

Điện thoại: 0987.61.90.91

Giám Đốc

yahoo

Điện thoại: 0982.253.442

Fanpage facebook

Tin tức & sự kiện

Nghiệm thu công trình xây dựng

Ngày Đăng : 15/03/2016 - 6:02 PM

Người phụ trách bộ phận giám sát thi công của chủ đầu tư hoặc người phụ trách bộ phận GSTC của tổng thầu do nhà thầu phụ thực hiện;

Căn cứ để nghiệm thu công trình xây dựng:
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;
- Hồ sơ TKBVTC được CĐT phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;
- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo HĐXD;
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượngvật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình XD;
- Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của CĐT và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
- Biên bản nghiệm thu nội bộ CVXD của nhà thầu.
Nội dung và trình tự nghiệm thu công trình xây dựng:      
- Kiểm tra đối tượng nghiệm thu tại hiện trường: CVXD, thiết bị lắp đặt tĩnh tại hiện trường;
- Kiểm tra các kết quả thử nghiệm, đo lường mà nhà thầu thi công phải thực hiện để xác định chất lượngvà khối lượng của vật liệu, cấu kiện xây dựng, thiết bị lắp đặt vào CT; 
- Đánh giá sự phù hợp của CVXD và việc lắp đặt thiết bị so với thiết kế, TCXD và tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật;
- Nghiệm thu cho phép thực hiện công việc tiếp theo. Kết quả nghiệm thu phần XD được lập thành biên bản theo mẫu quy định. Những người trực tiếp nghiệm thu phải ký tên và ghi rõ họ tên trong biên bản nghiệm thu. 
Thành phần trực tiếp nghiệm thu hoàn công công trình xây dựng:
- Người giám sát thi công của Chủ đầu tư hoặc người giám sát thi công của tổng thầu đối với hình thức hợp đồng tổng thầu;
- Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu.
- Trường hợp tổng thầu, người giám sát thi công của chủ đầu tư tham dự để kiểm tra công tác nghiệm thu công việc của tổng thầu đối với nhà thầu phụ.
- Trường hợp công việc không được nghiệm thu do lỗi của nhà thầu thi công thì nhà thầu phải khắc phục hậu quả và chịu mọi chi phí kể cả chi phí kiểm định phúc tra. Trường hợp công việc không được nghiệm thu do lỗi của chủ đầu tư thì Chủ đầu tư phải có trách nhiệm khắc phục hậu quả và đền bù phí tổn cho nhà thầu.

Nghiệm thu công trình xây dựng

Nghiệm thu công trình xây dựng

Nghiệm thu công trình xây dựng

Nghiệm thu công trình xây dựng

Nghiệm thu công trình xây dựng

Nghiệm thu công trình xây dựng

 

  • Kỹ Thuật

   - 0987.61.90.91
  •    My status
  • Giám Đốc

   - 0982.253.442
  •    My status