Lĩnh vực ngành nghề

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:

0987 61 90 91 - 0982 253 442

Kỹ Thuật

yahoo

Điện thoại: 0987.61.90.91

Giám Đốc

yahoo

Điện thoại: 0982.253.442

Fanpage facebook

Tin tức & sự kiện

Giá trị sản xuất ngành xây dựng đạt gần 975 nghìn tỷ đồng trong năm 2015

Ngày Đăng : 15/03/2016 - 6:03 PM

Cụ thể, báo cáo cho biết hoạt động xây dựng năm 2015 tuy còn gặp một số khó khăn trong công tác quy hoạch, năng lực quản lý và công tác giải phóng mặt bằng nhưng cũng có những yếu tố thuận lợi.

Bên cạnh đó, chính sách lãi suất ngân hàng điều chỉnh giảm đã giúp cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiếp cận được vốn vay, giá vật liệu xây dựng tiếp tục ổn định cùng với sự ấm lên của thị trường bất động sản tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án, công trình.

Theo đó, nhiều dự án phát triển nhà ở được hoàn thành và bàn giao trong năm cùng với hoạt động xây dựng nhà ở trong dân tăng khá cao đã góp phần nâng cao giá trị sản xuất của ngành.

Cũng theo thống kê, giá trị sản xuất xây dựng năm 2015 theo giá hiện hành ước tính đạt 974,4 nghìn tỷ đồng, bao gồm: Khu vực Nhà nước đạt 82,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 8,4%; khu vực ngoài Nhà nước 830,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 85,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 61,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 6,4%.

Trong tổng giá trị sản xuất, giá trị sản xuất xây dựng công trình nhà ở đạt 374,2 nghìn tỷ đồng; công trình nhà không để ở đạt 156,7 nghìn tỷ đồng; công trình kỹ thuật dân dụng đạt 318,2 nghìn tỷ đồng; hoạt động xây dựng chuyên dụng đạt 125,3 nghìn tỷ đồng.

Giá trị sản xuất xây dựng năm 2015 theo giá so sánh 2010 ước tính đạt 777,5 nghìn tỷ đồng, tăng 11,2% so với năm 2014, bao gồm: Khu vực Nhà nước đạt 66,9 nghìn tỷ đồng, tăng 6,4%; khu vực ngoài Nhà nước đạt 660,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 49,8 nghìn tỷ đồng, tăng 7,2%.

Trong tổng giá trị sản xuất, giá trị sản xuất xây dựng công trình nhà ở tăng 12,4%; công trình nhà không để ở giảm 5,6%; công trình kỹ thuật dân dụng tăng 20,1%; hoạt động xây dựng chuyên dụng tăng 11,7%.

Giá trị sản xuất ngành xây dựng đạt gần 975 nghìn tỷ đồng trong năm 2015

Giá trị sản xuất ngành xây dựng đạt gần 975 nghìn tỷ đồng trong năm 2015

Giá trị sản xuất ngành xây dựng đạt gần 975 nghìn tỷ đồng trong năm 2015

Giá trị sản xuất ngành xây dựng đạt gần 975 nghìn tỷ đồng trong năm 2015

Giá trị sản xuất ngành xây dựng đạt gần 975 nghìn tỷ đồng trong năm 2015

Giá trị sản xuất ngành xây dựng đạt gần 975 nghìn tỷ đồng trong năm 2015

 

  • Kỹ Thuật

   - 0987.61.90.91
  •    My status
  • Giám Đốc

   - 0982.253.442
  •    My status